Artiklar

Här följer en samling relevanta texter som vidrör vår verksamhet skrivna av oss på Restate.
15 november 2022

Att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt

Bor du i hyresrätt idag och vill äga ditt boende? I så fall kan du tillsammans med dina grannar bilda en bostadsrättsförening och ombilda din hyresrätt till bostadsrätt. 

Läs artikel
24 januari 2023

Bli proffs på att läsa bostadsrätts-föreningens årsredovisning

Det är viktigt att skapa sig en uppfattning om hur väl en bostadsrättsförening mår ekonomiskt. Vad ska man titta på i årsredovisningen? Det räcker inte med att enbart tycka att nuvarande månadsavgift är okej eller inte.

Läs artikel
19 januari 2023

Förändringar i Bostadsrättslagen

Den 1 januari 2023 träder flera förändringar i Bostadsrättslagen ikraft och den 1 januari 2024 de resterande. Syftet med lagändringarna är att skapa en tryggare bostadsrätt och i ett tidigt skede upplysa om de ekonomiska åtaganden som köparna tar. Flera av lagändringarna kommer att påverka nyproduktionsprojekt och då främst utvecklaren av projektet.

Läs artikel
17 januari 2023

Underhållsplan för bostadsrättsföreningar

En underhållsplan är ett underlag där fastighetens nuvarande status och underhåll framöver framgår. Den talar om för oss vad som ska göras, när det ska göras och hur mycket det kommer kosta att utföra dessa olika åtgärder. Underhållsplanen är ett mycket viktigt dokument för styrelsen i en bostadsrättsförening och ett verktyg för förvaltaren av fastigheten som jobbar och planerar utifrån den skrivna planen.

Läs artikel
15 december 2022

Bostadskarriär

Många har nog sprungit på begreppet bostadskarriär, men vad innebär det egentligen och hur gör man en bra bostadskarriär? Är det någon skillnad på hur man kan gå tillväga och göra bostadskarriär om man bor i en hyresrätt eller i en bostadsrätt eller fastighet? Är det ens möjligt att göra bostadskarriär i olika typer av boende?

Läs artikel
29 november 2022

Bostadsbrist

Fenomenet bostadsbrist är välkänt och omtalat. Medias intresse är såklart naturlig då bostads- och boendefrågor berör alla och påverkar mångas privatekonomi. Cirka 20 artiklar om dagen publiceras om bostadsbrist och de senaste 20 åren hittar man 152 000 publicerade artiklar. Bostadsbrist har varit ett ständigt aktuellt ämne i politiken de senaste åren och man kan också säga under lång tid. Det finns en mycket stor politisk laddning i begreppet likt många andra bostadsrelaterade begrepp.

Läs artikel
18 november 2022

Köpa nyproduktion

Vi är många som drömmer om att flytta till en nyproducerad bostad, som ska bli vårt framtida hem. En nyproducerad bostadsrätt säljs ofta ”på ritning”. Det blir därmed svårt att undersöka din nya bostad innan du flyttar in, då du endast ser beräkningar och skapade bilder av huset och den nyproducerade bostadsrätten.

Läs artikel