Flygbild av flerbostadshus omgiven av skog med bilväg bredvid.

Ombildning i allmännyttan

Vi på Restate har stor erfarenhet av att ombilda kommunägda fastigheter i hela landet. Det är ofta fråga om hus med ett stort antal lägenheter. Detta kräver ett ombud med rätt kompetens och tillräckliga resurser att hantera de utmaningar som är specifika för just ombildning i allmännyttan.

Allmännyttan

Allmännyttiga bostadsbolag är kommunalt ägda företag eller stiftelser vilka äger och förvaltar kommunens fastighetsbestånd. Då de ägs av det allmänna så kallas dessa för allmännyttiga bostadsföretag, eller kort och gott allmännyttan.

Syftet med ett allmännyttigt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I det ingår att tillgodose olika bostadsbehov samt att ta ett vidare samhällsansvar.

Varför ombildning i allmännyttan?

Anledningen till att det ombildas i det allmännyttiga bostadsbeståndet kan variera mellan olika kommuner. Det kan vara fråga om att kommunen behöver sälja fastigheter exempelvis för att finansiera renovering av befintligt bestånd eller för att bygga nya bostäder.

Det kan också handla om en politisk vilja att erbjuda blandade boendeformer i ett visst område. På detta sätt uppnås vid behov en bättre balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. En ombildning inom allmännyttan är såsom all ombildning till bostadsrätt en bra privatekonomisk affär, men även en god affär för samhället i stort. Genom ombildning av delar av sitt fastighetsbestånd kan kommunerna finansiera byggnation av fler hyresrätter, något som behövs i de flesta av landets städer.

En förutsättning för ombildning i kommunala fastigheter är alltid att det föreligger ett intresse bland de boende i fastigheten. Kommunen å sin sida erbjuder i förekommande fall endast möjligheten till ombildning och bestämmer villkoren.

Ägardirektiv

I varje kommun finns ägardirektiv som reglerar verksamheten i de kommunala bolagen. Dessa direktiv styr bland annat de kommunala bostadsbolagens möjlighet att erbjuda hyresgästerna att ombilda till bostadsrätt.

Huruvida direktivet är ombildningsvänligt eller ej följer vanligtvis av det rådande politiska styret i kommunen. Detta innebär att ägardirektivet ofta ändras vid ett maktskifte i kommunfullmäktige.

Vill du veta mer?

Arbetar du inom ett kommunalt bostadsbolag som planerar för ombildningar eller är du hyresgäst i ett av allmännyttans hus och vill utreda möjligheten till ombildning? Vi arbetar som regel alltid på hyresgästernas sida vid ombildningar i allmännyttan. Vi bistår även kommunala bolag med vår kunskap och erfarenhet för att skapa goda förutsättningar och framgångsrika ombildningar, även där förutsättningarna är utmanande.

Ta kontakt med oss på Restate så berättar vi mer!