Fönster med vy mot innergård.

Fastighets­mäklare

En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad lägenhetsförsäljning är kunskapen om bostadsrättsföreningen. Vi genomför ett stort antal bostadsrättsombildningar och lägenhetsförsäljningar varje år, vilket ger oss en unik kännedom om föreningarnas ekonomi.

Efter en bostadsrättsombildning är det vanligt att 10-15 procent av föreningens medlemmar väljer att sälja sina bostadsrätter omgående. I dessa fall föreslår vi att du anlitar en av våra egna fastighetsmäklare, som är specialiserade på just ombildningsprojekt. De besitter en unik kännedom och insikt om ekonomin i en nystartad bostadsrättsförening utan ekonomisk historik. Under ombildningsprocessen har våra fastighetsmäklare ett tätt samarbete med ombildningskonsulten och får därmed värdefull information om byggnadens status men inte minst om bostadsrättsföreningens ekonomi och framtidsplaner. I majoriteten av våra ombildningar medverkar våra egna fastighetsmäklare till att sälja både på medlemmars och föreningars uppdrag. Utfallet blir bästa möjliga pris utifrån kunskapen vi har om föreningen.

Varför välja en fastighetsmäklare som är specialiserad på ombildning?

  1. Våra mäklare är specialiserade på att sälja i unga, nybildade föreningar och har en stor erfarenhet av att lyfta fram de faktiska fördelarna med att köpa bostadsrätt i just dessa.

  2. Våra fastighetsmäklare är djupt insatta i ombildningsprocessens olika steg. Något som är helt avgörande för att hitta rätt köpare till din bostad och för att få bäst betalt.

  3. Våra bostadsrättsmäklare har god förståelse och insyn i föreningens nuvarande och framtida planer, vilket markant underlättar bostadsförsäljningen.