Animerad bild av en man med en hammare i handen påväg att slå öppen en spargris.

Skattejämkning – istället för personlig spargris

Alla som har lån på sin bostad har rätt till avdrag för ränteutgifterna i deklarationen. Oavsett om du äger eller precis har köpt en villa, en bostadsrätt eller kanske varit med i en ombildning, så dras upp till 30% av dina räntekostnader av. Antingen räknas ränteavdragen ihop och betalas ut en gång per år i samband med att du deklarerar eller så begär du jämkning som då automatiskt gör att du får betala lite mindre i skatt på din lön varje månad.

Vad är skattereduktion eller ränteavdrag?

Ränteavdrag är ett avdrag, en skattereduktion på ditt bolån, (eller andra lån även om det inte är lika vanligt). Det innebär att staten betalar tillbaka upp till 30% av de räntekostnader som du haft under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet med syftet att underlätta för privatpersoner att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag – en rabatt på räntan

Ränteavdraget innebär i själva verket att räntan subventioneras eller rabatteras till en viss del. Istället för att betala all ränta – det vill säga 100% på lånebeloppet – så betalas endast 70% av de första hundra tusen kronorna i ränta. Resten betalas av staten, alltså samhället. Många tankar och idéer om denna svenska modell finns och det har från politikers håll diskuterats och lovats eller hotats med att det ska försvinna i många år. Om eller när det försvinner helt bör en nedtrappning ske först, annars får det en väldigt stor effekt på alla svenska hushåll med bolån.

Samhällets kostnader för ränteavdraget på bolån var 2021 ca 17 miljarder kronor, nästan lika mycket som året innan. I och med att räntorna ökar så ökar även ränteavdraget med liknande så många tror på nästan en fördubbling av denna post under kommande år om räntan fortsätter att vara på denna höga nivå.

Regler för ränteavdrag

För att kunna utnyttja ränteavdraget krävs det en lön, en inkomst som skatten kan dras emot. Avdraget kan göras upp till 100 000 kronor. Om du har haft högre räntekostnader än 100 000 kr är skattesatsen 21% på den överstigande delen. 

Om ni är två som har ett delat betalningsansvar för lånet kommer ni att tilldelas 50% var av ränteavdraget. Om ni vill fördela avdraget på ett annat sätt fyller ni båda i det i respektives deklaration.

Ränteavdragen får inte överstiga summan av kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Om du inte kan utnyttja ränteavdragen går det inte att spara dem till nästa år. 

Vad är skattejämkning?

Du behöver inte ansöka om att få ränteavdrag, det sköts automatiskt av din bank och kommer förtryckt i din deklaration om du uppfyller kraven. Om du istället vill få ränteavdragen direkt varje månad behöver du ansöka om det hos Skatteverket.

Skattejämkning innebär att du betalar mindre skatt på din lön varje månad än vad som står i skattetabellen. Att skattejämka kan vara bra om du vill få en lite lägre månadskostnad istället för att få dina ränteavdrag i en klumpsumma vid ett och samma tillfälle.

Varför stämmer inte skatten automatiskt?

Den skatt som du årligen ska betala på din inkomst är endast en preliminär uträkning på vad du kommer att tjäna under året. Betalar du för lite skatt enligt skattetabell får du betala kvarskatt och betalar du för mycket skatt så får du tillbaka på skatten. Det finns fler anledningar till att skatten inte stämmer med verkligheten till exempel om du har fler arbetsgivare eller om din inkomst varierat under året, räntan har varierat över tid och så vidare.

Är det värt att skattejämka?

I dagsläget när räntor och inflation ligger på en hög nivå är det många hushåll som har fått kännbara högre boendekostnader. Tidigare var det många som använde ränteavdraget som en personlig spargris. Ett automatiskt sparande till semesterkassan eller annat roligt eller kanske nödvändigt att lägga de sparade pengarna på. Nu när andra tider råder är det fler som istället begär jämkning och helt enkelt får sina pengar varje månad istället i form av mindre skatt. Genom att jämka, alltså ansöka om jämkning betalar du rätt skatt från början under hela året istället för att få tillbaka pengar som du utan ränta har lånat ut till samhället.

Att ansöka om jämkning

För att ansöka om skattejämkning fyller du i blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt SKV 4302) på Skatteverkets hemsida alternativt direkt i e-tjänsten. Skatteverket meddelar därefter din arbetsgivare att de ska dra mindre skatt på din lön varje månad.

En ansökan om skattejämkning kan göras när som helst under året och gäller som längst till årets slut. Det betyder alltså att du måste ansöka om jämkning varje år. Vill du att skattejämkningen ska gälla från och med januari behöver du ansöka senast den 19 november året innan.

Om du har ansökt om skattejämkning inför ett kalenderår och är ansluten till en digital brevlåda får du ditt beslut skickat till brevlådan. I annat fall skickas beslutet med post till den adress du är folkbokförd på i början av januari.

Viktoria Åstrand

Artikelförfattaren har över 15 års erfarenhet i fastighetsbranschen och då främst inom ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
Tillbaka