Två personer står nära och tittar i en broschyr för restate.

Vanliga frågor

Hur många måste rösta ja?

2/3 av hyresgästerna måste rösta ja för att föreningen ska få köpa fastigheten.

Hur vet jag att den ekonomiska planen håller?

Kalkylerna i den ekonomiska planen granskas av två oberoende intygsgivare, certifierade av Boverket. Intygsgivarnas uppgift är att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma att planen är ekonomiskt hållbar.

Om jag röstar ja, har jag köpt min lägenhet då?

Att rösta ja för ombildning till bostadsrätt innebär inte att du förbundit dig att köpa din lägenhet. Du röstar för att föreningen ska köpa fastigheten, du skaffar dig en möjlighet att köpa din lägenhet. Själva köpet av din lägenhet genomförs först när du betalar den.

Kan föreningen gå i konkurs?

För att en förening ska gå i konkurs krävs att flertalet av de boende slutar att betala sina avgifter och överger sina lägenheter. Skulle så ske har föreningen inga intäkter att betala sina räkningar för och måste då gå i konkurs. Det är osannolikt och väldigt ovanligt att detta sker.

Får jag låna hela beloppet?

Ja, eftersom du får köpa lägenheten väsentligt under marknadspris får du normalt låna till hela beloppet.

Vad är amortering?

Amortering är ett sparande och betyder att man betalar av på sitt lån till banken.

Måste jag amortera?

Om du lånar mer än 50 procent av lägenhetens marknadsvärde måste du amortera 1 procent av hela lånebeloppet. Lånar du mer än 70 procent måste du amortera 2 procent.

Jag har bostadstillägg, kan jag få det om jag köper?

Det kan påverkas. Ring gärna din handläggare på Försäkringskassan för ytterligare information.

Kan jag dela mitt ägande med någon annan?

Grundregeln är att lägenheten upplåts på kontraktsinnehavaren, men oftast kan du fördela ägandet som du vill. De flesta föreningar brukar ha som regel att den som står på kontraktet ska äga minst 10 procent av lägenheten. Det är föreningens styrelse som bestämmer detta.

Blir det verkligen långsiktigt billigare att bo i en bostadsrätt?

Ja, i de flesta fall. Bostadsrätt bygger på självkostnadsprincipen d.v.s. du betalar vad det kostar att bo, ingen fastighetsvärd tar ut vinst på ditt boende.

Går det att få skattejämkning som pensionär?

Ja, så länge du betalar skatt kan du få skattejämkning. Du beställer blankett för skattejämkning hos skattemyndigheten eller hämtar den på www.skatteverket.se

Är det sant att rörlig ränta är billigare?

Ja, oftast är den rörliga räntan lägre än den fasta. Räntan är dock svårare att budgetera eftersom den rörliga räntan rör sig efter marknaden. Vill man veta kostnaden för 1–5 år framåt kan räntan bindas och blir då densamma varje månad under perioden. Prata med din bank om detta.

När kan jag sälja?

Direkt efter att du köpt din lägenhet om du vill.

Kan jag bo kvar som hyresgäst efter ombildningen?

Ja, vill du inte köpa din lägenhet kan du bo kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då din nya hyresvärd. Dina rättigheter och skyldigheter regleras precis som tidigare i hyreslagstiftningen. Föreningen är oftast en bättre fastighetsägare eftersom den är mer motiverad att skapa en bra boendemiljö.

Kan föreningen höja min hyra när de köpt husen?

Nej, föreningen följer samma förhandlingsregler som andra hyresvärdar. Detta är reglerat i lag. Förhandlingen sker med Hyresgästföreningen.