Två personer står nära och tittar i en broschyr för restate.

Ombildning till bostadsrätt

En bostadsrättsombildning är en komplex process som kräver förberedelser, specialistkunskap, ekonomiska resurser och framför allt en uthållighet utöver det vanliga. Processen kan pågå under ett par månader upp till flera år. Men när du väl gått i mål med ombildningen kommer det att vara värt mödan. Se Restate som en professionell ombildningscoach som rätar ut alla frågor längs vägen – före, under och efter ombildningen.

Du kommer till oss för en smidigare ombildningsprocess och ett helhjärtat engagemang som sträcker sig långt, långt bortom ordinarie öppettider. Restate är en seriös och rutinerad partner som finns där när du behöver rätt expertis i/under ombildningen. Vi peppar oroliga hyresgäster, förhandlar på plats med svårflörtade banker och djupdyker i ekonomiska kalkyler utan att blinka.

Vi gör det lilla extra i alla lägen. Därför är det ingen slump att vi är störst i Sverige på ombildningar. Under hela processen står vi löpande för alla kostnader och tar betalt först när ombildningen är genomförd. Med andra ord är det riskfritt att anlita oss.

1. Vad är en ombildning?
2. En ekonomisk plan
3. Köpstämma
4. Finansiering
5. Tillträde

Störst i Sverige på ombildningar är ingen slump

Till skillnad från många mindre ombildningsaktörer har vi musklerna som krävs för att hjälpa dig med alla stegen i ombildningsprocessen, och ingen ombildning är för liten eller för stor för oss. Vi brinner lika mycket för att ombilda lägenheter i Halmstad som radhus i Stockholms miljonprogram. Under ett tak har vi samlat branschens bästa ombildningskonsulter, ekonomer, analytiker, jurister och värderare med gedigen expertis inom fastighetsområdet.

Dessutom har vi ett rikstäckande nätverk av kunniga förvaltare och bolåneinstitut som står redo att hjälpa er förverkliga era ombildningsplaner från norr till söder. Därför kan du vara helt säker på att vi tar ett helhetsansvar från inledande förhandlingar till en lyckad ombildning. Inget lämnas åt slumpen. Under ombildningen tilldelas du en personlig ombildningskonsult som löser allt det praktiska – från att hålla informationsmöten för de boende till att upphandla fastighetstjänster och många fler uppgifter.

Men framför allt får du ett tryggt stöd och ett värdefullt bollplank under hela ombildningen så att allt blir rätt utfört med högsta kvalitet.

Ombildningens steg

1. Bilda bostadsrättsförening
Vi hjälper er att bilda en bostadsrättsförening med stadgar som är anpassade för ombildning. Föreningen registreras hos Bolagsverket och vi ordnar alla handlingar.

2. Kontakta fastighetsägare
Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela att intresse för ombildning finns från hyresgästernas sida. Om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten inleds en förhandling.

3. Teknisk besiktning
En teknisk besiktning av fastigheten utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen undersöker fastighetens skick och kommande underhållsbehov de närmaste 10 åren. Besiktningsprotokollet innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som behövs samt kostnad för dessa.

4. Kalkyl
När bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren kommit överens om ett pris på fastigheten tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.

5. Informationsmöte
De ekonomiska kalkylerna presenteras på ett informationsmöte. Nu kan alla boende få veta vad just deras lägenhet kommer att kosta och vad månadsavgiften kommer att bli.

6. Ekonomisk plan
När priset är fastställt sammanställer vi en ekonomisk plan enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två intygsgivare, utsedda av Boverket.

7. Köpstämma
På köpstämman röstar de boende för köp av fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.

8. Bank
Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Vi hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt.

9. Tillträde
Föreningen köper fastigheten och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

10. Efter tillträdet
När föreningen är ägare till fastigheten tar den även över ansvar för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det kan vara bra att åtminstone till en början ta hjälp av en professionell förvaltare.