Två personer står nära och tittar i en broschyr för restate.

Ombildning till bostadsrätt

En bostadsrättsombildning är en komplex process som kräver specialistkunskap, ekonomiska resurser och en ihärdighet utöver det vanliga. Processen kan pågå från några månader upp till flera år. När ni väl gått i mål med ombildningen kommer det dock vara mödan värt. Restate hjälper er och rätar ut alla frågor under ombildningsresan.

Restate är en rutinerad partner som finns där när ni behöver rätt expertis under ombildningen. Vi peppar och lugnar oroliga boende, förhandlar med svårflörtade banker och på ett enkelt sätt förklarar ekonomiska kalkyler. Vi lämnar inget åt slumpen och det är därför ingen tillfällighet att vi är störst i Sverige på ombildning.

Vi garanterar er vårt helhjärtade engagemang och tar endast betalt när ombildningen väl är genomförd. Under hela processen står vi löpande för alla kostnader och tar betalt först när er ombildning är klar. Med andra ord är det riskfritt att anlita oss.

1. Vad är en ombildning?
2. En ekonomisk plan
3. Köpstämma
4. Finansiering
5. Tillträde

Ombildningens steg

1. Bilda bostadsrättsförening
Vi hjälper er att bilda en bostadsrättsförening med stadgar som är anpassade för ombildning. Föreningen registreras hos Bolagsverket och vi ordnar alla handlingar.

2. Kontakta fastighetsägare
Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela att intresse för ombildning finns från hyresgästernas sida. Om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten inleds en förhandling.

3. Teknisk besiktning
En teknisk besiktning av fastigheten utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen undersöker fastighetens skick och kommande underhållsbehov de närmaste 10 åren. Besiktningsprotokollet innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som behövs samt kostnad för dessa.

4. Kalkyl
När bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren kommit överens om ett pris på fastigheten tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.

5. Informationsmöte
De ekonomiska kalkylerna presenteras på ett informationsmöte. Nu kan alla boende få veta vad just deras lägenhet kommer att kosta och vad månadsavgiften kommer att bli.

6. Ekonomisk plan
När priset är fastställt sammanställer vi en ekonomisk plan enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två intygsgivare, utsedda av Boverket.

7. Köpstämma
På köpstämman röstar de boende för köp av fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.

8. Bank
Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Vi hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt.

9. Tillträde
Föreningen köper fastigheten och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

10. Efter tillträdet
När föreningen är ägare till fastigheten tar den även över ansvar för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det kan vara bra att åtminstone till en början ta hjälp av en professionell förvaltare.