En man står bredvid ett kontorsbås med en kaffekopp i handen.

Fastighets­transaktioner

Våra transaktionsrådgivare vänder sig främst till privata fastighetsägare, stiftelser, fondbolag och börsnoterade företag som står inför att förvärva eller avyttra en fastighet eller fastighetsportfölj. Fastighetstyp eller storlek spelar oss ingen roll, vi är lika engagerade och motiverade i varje fastighetstransaktion, från inledande analys till avslutad affär. Vi på Restate har en väldokumenterad erfarenhet inom alla typer av fastigheter såsom bostads- och logistikfastigheter, kommersiella fastigheter, byggrätter och större fastighetsbestånd. Med vår expertis och marknadskännedom så förstår vi skillnaden mellan att sälja en fastighet och att göra en riktigt trygg och god affär.

Vi erbjuder transaktions­­­rådgivning – på riktigt

Hos oss är kvalitetssäkrade och genomtänkta fastighetstransaktioner en självklarhet, men våra unika styrkor är genomförandekraften och vår personliga rådgivning. Våra seriösa och dedikerade transaktionsrådgivare gör sitt absolut yttersta för att hitta den bästa lösningen i varje unikt projekt. Vi belyser, vägleder, förhandlar och löser alla typer av problemställningar som kan uppstå under processen. Vi är din förlängda arm som säkerställer att varje moment utförs regelrätt så att inget faller mellan stolarna. Tillsammans med företagets team av ekonomer, mäklare och jurister är du i säkra händer under hela processen.

Säljrådgivning

Varje transaktion inleds med en analys där vi undersöker marknaden, identifierar lämplig försäljningsstrategi och process samt kartläggning av potentiella investerare. Därefter tas ett försäljningsmaterial fram som sedan distribueras till investerare. Efter genomgång av bud hanterar vi hela due diligence, avtalsförhandling fram till kontraktsskrivning och slutligen tillträde. Under hela processen håller vi dig självklart underrättad hur arbetet fortskrider.

Utöver kommersiella säljmandat har vi även många års erfarenhet av riktade ombildningar, där vi på uppdrag av säljande fastighetsägare, hanterar hela försäljningsprocessen från att engagera hyresgästerna till slutligt tillträde för bostadsrättsföreningen. Då Restate är marknadsledande på ombildning blir det ofta ett väldigt bra resultat eftersom vi har all kompetens samlad under ett och samma tak.

Köprådgivning

Om du letar efter en fastighet eller fastighetsportfölj att förvärva är vi rätt företag att rådfråga. Vi diskuterar dina önskemål, ger förslag på geografiska lägen och tar kontakt med fastighetsägare. Vi biträder vid identifiering av potentiella förvärv samt koordinerar och hanterar förvärvsprocessen, från ett första intresse till signering och tillträde av fastigheten.