Fastighets­transaktioner

Våra professionella transaktionsrådgivare vänder sig främst till privata fastighetsägare, stiftelser, fondbolag och börsnoterade företag som står inför att avyttra eller köpa en fastighet eller fastighetsportfölj. Fastighetstyp eller storlek spelar oss ingen roll, vi är lika engagerade och motiverade i varje fastighetstransaktion, från inledande analys till avslutad affär. Det viktigaste för oss är att köparen eller säljaren känner sig prioriterade och blir nöjda med sin del av fastighetstransaktionen. Vi har en väldokumenterad erfarenhet inom alla typer av fastigheter såsom bostads- och logistikfastigheter, kommersiella fastigheter, byggrätter och större fastighetsbestånd. Med vår expertis och marknadskännedom så förstår vi skillnaden mellan att sälja en fastighet och att göra en riktigt trygg och god affär.

Vi erbjuder transaktions­­­rådgivning – på riktigt

Hos oss är kvalitetssäkrade och genomtänkta processer en självklarhet, men våra unika styrkor är genomförandekraften och vår personliga rådgivning – på riktigt. Våra seriösa och dedikerade transaktionsrådgivare står upp för dig och gör sitt absolut yttersta för att du ska bli sedd och lyssnad på i alla lägen. Vi vägleder, belyser, förhandlar och löser alla typer av problemställningar som kan uppstå under transaktionsprocessen. Oavsett transaktionstyp lägger vi full kraft och energi på att ta fram allt material som vi kan tänkas behöva för att hålla rätt fart i fastighetstransaktionen. På så vis ligger vi alltid ett par steg före i processen. Under hela fastighetstransaktionen är vi din förlängda arm som säkerställer att varje moment utförs regelrätt så att inget faller mellan stolarna. Tillsammans med vårt team av mäklare, jurister, ekonomer och ingenjörer är du i säkra händer vid fastighetstransaktionen.

Säljrådgivning

Varje transaktion inleds med en analys där vi identifierar lämplig försäljningsstrategi och process samt kartläggning av potentiella investerare. Därefter tas ett försäljningsmaterial fram som sedan distribueras till investerare. Efter genomgång av bud hanterar vi hela due diligence processen, avtalsförhandling fram till kontraktsskrivning och slutligen tillträde.

Utöver kommersiella säljmandat har vi även många års erfarenhet av riktade ombildningar, där vi, på uppdrag av säljande fastighetsägare, hanterar hela försäljningsprocessen från att engagera hyresgästerna till slutligt tillträde för bostadsrättsföreningen.

Köprådgivning

Om du ska köpa eller förvärva en fastighet eller fastighetsportfölj så är vi rätt samarbetspartner. Vi diskuterar dina önskemål, ger förslag på geografiska lägen och tar kontakt med fastighetsägare. Vi biträder vid identifiering av potentiella förvärv samt koordinerar och hanterar förvärvsprocesser, från projektstart till signering och tillträde.