En man sitter i sitt kontorsbås och jobbar.

Konsultation vid nyproduktion

För att optimera vinsten i ett nyproduktionsprojekt krävs kunskap och erfarenhet kring processen. Restate är specialister med mångårig erfarenhet av att upprätta kalkyler, bilda bostadsrättföreningar och annat styrelsearbete. För ett fast arvode erbjuder vi bostadsutvecklare en helhetslösning från bildande av en bostadsrättsförening till överlämnandet till de boende vid inflyttning.

Vår specialistkunskap inom nyproduktion är din trygghet

Under många år har Restate varit rådgivare i nära hälften av Sveriges nyproduktion. Detta innebär att vi genom åren samlat på oss gedigen erfarenhet och unik kännedom om branschen. All denna kunskap finns samlad på ett och samma ställe vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetsrådgivning under hela projektets gång.

Genom hela projektet finns vi där för våra kunder som ett bollplank och bistår med obegränsad rådgivning tills uppdraget är slutfört. Detta upplägg spar tid och skapar tryggare och mer lönsamma projekt. Våra kunder är allt från små byggföretag till stora fastighetsbolag i hela Sverige.

Vi tar fram alternativa översiktskalkyler för bostadsrätterna med exempel på hur kalkylen ser ut vid till exempel olika köpeskillingar, olika insatser och belåning. Vi upprättar stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan samt de överlåtelsehandlingar och andra avtal som behövs för projektet.

Några av de moment vi bistår med

  • Bilda en bostadsrättsförening med anpassade stadgar
  • Skapa översiktskalkyler vid olika scenarier
  • Upprätta kostnadskalkyl och ombesörja intygsgivning
  • Avtalsmallar
  • Upprätta ekonomisk plan och ombesörja intygsgivning
  • Handlingar för fastighetsöverlåtelsen
  • Informationsmöten och överlämning vid inflyttning
  • Styrelserådgivning

Andra verksamhetsområden

Inom Restate arbetar ett flertal av Boverket utsedda intygsgivare som intygsger kostnadskalkyler och ekonomiska planer upprättade av externa aktörer.

  • Fusioner
  • Ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter

Mer information om detta under respektive avsnitt i tjänstemenyn.