En man sitter i sitt kontorsbås och jobbar.

Konsultation vid nyproduktion

Mängden pappersarbete är betydande under ett nyproduktionsprojekt så det gäller att vara välorganiserad, kunna leverera kvalitetsmaterial och se till att alla moment genomförs enligt gällande regler och lagstiftning. Något som kan kompliceras om man väljer att involvera konsulter från olika discipliner med olika synsätt och infallsvinklar gällande nyproduktion. Restate levererar transparens, en gemensam samsyn och ett heltäckande tjänsteutbud inom ekonomi och juridik så att hela nyproduktionsprocessen blir bekymmersfri för dig som kund. För ett fast arvode får du en professionell kontakt genom hela projektet som bistår med obegränsad rådgivning tills uppdraget är slutfört. Ett praktiskt upplägg som spar tid, skapar mer lönsamma projekt och minimerar felaktigheter. På uppdragslistan hittar du allt från små byggbolag, välkända fastighetsbolag och bostadsutvecklare till privata fastighetsägare och markägare.

Vår specialistkunskap inom nyproduktion är din trygghet

Inget nyproduktionsprojekt är det andra likt, det innebär att vi genom åren samlat på oss en omfattande kunskapsbank och en unik branschkännedom som vi tar med oss i bagaget inför varje nytt uppdrag. När du anlitar oss får du en kvalitetssäkrad, genomarbetad och strömlinjeformad process som skapar bästa möjliga paketeringsupplägg för att optimera vinsten vid nyproduktion. Kanske är det därför Restate blivit utsedd till rådgivare i nära häften av Sveriges nyproduktion? Eller så har det att göra med att våra sakkunniga medarbetare är snabbfotade, tillgängliga och levererar inom satta tidsramar. Allt för att du ska känna dig trygg under nyproduktionsprocessen. I kombination med vårt rikstäckande kontaktnät har vi storleken och drivet som krävs för att ro ditt bostadsrättsprojekt i hamn.

Några moment som vi kan bistå med:

  • Bilda en bostadsrättsförening med anpassade stadgar
  • Skapa översiktskalkyler vid olika scenarier
  • Upprätta kostnadskalkyl och ombesörja intygsgivning
  • Avtalsmallar
  • Upprätta ekonomisk plan och ombesörja intygsgivning
  • Fastighetspaketering – avtal, lagfart m.m.
  • Informationsmöten och överlämning vid inflyttning
  • Styrelserådgivning

Andra verksamhetsområden

Intygsgivning av externa kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Inom Restate arbetar fem av Boverket utsedda intygsgivare som intygsger kostnadskalkyler och ekonomiska planer upprättade av externa företag.

  • Fusioner
  • Ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter