Europa moderna komplex av bostadshus. Och utomhusanläggningar.

Störst
i
Sverige
ombildning
och
nyproduktion

Porträtt av Patrik Rosén VD Ansvarig nyproduktion och Partner i svart och vitt.

Flera hundra års samlad erfarenhet

Våra medarbetare är vår största tillgång och grunden till vår framgång. Restate erbjuder skräddarsydda lösningar där vi anpassar våra insatser till uppdragets komplexitet och låter de bäst lämpade för uppgiften lösa uppdraget. Dessutom ställer vi hela vårt professionella nätverk till förfogande för att uppnå uppställda mål.

Våra tjänster till ditt förfogande

Två personer står nära och tittar i en broschyr för restate.

Ombildning

Vid en ombildning köper hyresgästerna fastigheten av fastighetsvärden och hyresrätterna görs om till bostadsrätter. Fördelarna med en ombildning är många och det brukar bli en bra affär för alla parter. Vi hjälper till och tar ett helhetsansvar från de inledande förhandlingarna till en lyckad ombildning.

En man sitter i sitt kontorsbås och jobbar.

Nyproduktion

Mängden pappersarbete är betydande under ett nyproduktionsprojekt så det gäller att vara välorganiserad, kunna färdigställa kvalitetsmaterial och se till att alla moment genomförs enligt gällande regler och lagstiftning.

En man står bredvid ett kontorsbås med en kaffekopp i handen.

Fastighetstransaktioner

Våra professionella transaktionsrådgivare vänder sig främst till privata fastighetsägare, stiftelser, fondbolag och börsnoterade företag som står inför att avyttra eller köpa en fastighet eller fastighetsportfölj.

Fönster med vy mot innergård.

Fastighetsmäklare

En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad lägenhetsförsäljning är kunskapen om bostadsrättsföreningen. Vi genomför ett stort antal bostadsrättsombildningar och lägenhetsförsäljningar varje år, vilket ger oss en unik kännedom om föreningarnas ekonomi.

Ett flerbostadshus med gångbana och grönska bredvid.

Planeras det ombildning?

Träffa bostadsrättsföreningen Neonet.