En man sitter i sitt kontorsbås och jobbar.

Ny ekonomisk plan

En ekonomisk plan upprättas inför att föreningen ska förvärva fastigheten, både vid nyproduktion och via ombildning. Den ekonomiska planen innehåller uppgifter om fastigheten, föreningens ekonomi, anskaffningskostnad, lägenhetsförteckning och teknisk beskrivning av fastigheten.

Om det har skett några förändringar av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet bör en ny ekonomisk plan upprättas och registreras. Det kan finnas flera olika skäl till att planen behöver göras om. En vanlig orsak är till exempel att lokaler byggs om till bostäder eller att råvindar byggs om till lägenheter och upplåts.

Vi ser till helheten och kan effektivt ta fram en ny ekonomisk plan som passar er bättre sett till föreningens verksamhet och ekonomin i dagsläget. Den ekonomiska planen kan också tas fram för att föreningen ska få en ordentlig genomlysning av sin ekonomi. Oavsett anledning så är vi behjälpliga med vår erfarenhet och kompetens.