Europa moderna komplex av bostadshus. Och utomhusanläggningar.

Störst
i
Sverige
ombildning
och
nyproduktion

Flera hundra års samlad erfarenhet

Restate har det stora bolagets kompetens med det lilla bolagets personlighet. Våra medarbetare är vår största tillgång och med flera hundra års samlad erfarenhet erbjuder vi helhetsrådgivning inom bostadsrättsområdet. Vare sig det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion, rådgivning för bostadsutvecklare eller kommersiella fastighetstransaktioner är vår ambition att vara det självklara förstahandsvalet.

Våra tjänster till ditt förfogande
Två personer står nära och tittar i en broschyr för restate.

Ombildning

Bor du i en hyresrätt idag? Vid en ombildning köper hyresgästerna huset av fastighetsägaren och hyresrätterna görs om till bostadsrätter. Fördelarna med en ombildning är många och det brukar bli en bra affär för alla parter. Vi hjälper till och tar ett helhetsansvar från de inledande förhandlingarna till en lyckad ombildning.

En man sitter i sitt kontorsbås och jobbar.

Nyproduktion

Arbetar du som bostadsutvecklare? Vi erbjuder en välgenomtänkt helhetslösning där vi sköter allt från bildandet av en bostadsrättsförening till det slutliga överlämnandet till de boende. Våra nyproduktionskunder är verksamma i hela landet och kan vara allt från små lokala byggbolag till stora börsnoterade fastighetsbolag.

En man står bredvid ett kontorsbås med en kaffekopp i handen.

Fastighetstransaktioner

Våra professionella transaktionsrådgivare vänder sig främst till privata fastighetsägare, stiftelser, fondbolag och börsnoterade företag som står inför att avyttra eller köpa en fastighet eller fastighetsportfölj.

Fönster med vy mot innergård.

Fastighetsmäklare

En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad lägenhetsförsäljning är kunskapen om bostadsrättsföreningen. Vi genomför ett stort antal bostadsrättsombildningar och lägenhetsförsäljningar varje år, vilket ger oss en unik kännedom om föreningarnas ekonomi.

Ett flerbostadshus med gångbana och grönska bredvid.

Planeras det ombildning?

Träffa bostadsrättsföreningen Neonet.