Störst
i
Sverige
ombildning
och
nyproduktion

Flera hundra års samlad erfarenhet

Våra medarbetare är vår största tillgång och grunden till vår framgång. Restate erbjuder skräddarsydda lösningar där vi anpassar våra insatser till uppdragets komplexitet och låter de bäst lämpade för uppgiften lösa uppdraget. Dessutom ställer vi hela vårt professionella nätverk till förfogande för att uppnå uppställda mål.

Våra tjänster till ditt förfogande

Ombildning

Att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening är alltid en bra affär och när du anlitar oss tar vi ett helhetsansvar från de inledande förhandlingarna till en lyckad ombildning.

Nyproduktion

Mängden pappersarbete är betydande under ett nyproduktionsprojekt så det gäller att vara välorganiserad, kunna färdigställa kvalitetsmaterial och se till att alla moment genomförs enligt gällande regler och lagstiftning.

Fastighetstransaktioner

Våra professionella transaktionsrådgivare vänder sig främst till privata fastighetsägare, stiftelser, fondbolag och börsnoterade företag som står inför att avyttra eller köpa en fastighet eller fastighetsportfölj.

Fastighetsmäklare

En av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad lägenhetsförsäljning är kunskapen om bostadsrättsföreningen. Vi genomför ett stort antal bostadsrättsombildningar och lägenhetsförsäljningar varje år, vilket ger oss en unik kännedom om föreningarnas ekonomi.

Planeras det ombildning?

Träffa bostadsrättsföreningen Neonet.