preloader
2015-06-03 13:00 Fastigheter, Nyheter

Urban Escape Stockholm och Restate

Restate har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att för beställares räkning arbeta med arbetsmiljökontroll i projektet Urban Escape Stockholm.

Projektet omfattar ombyggnation av ca 95 000 kvm och utbyggnad med ca 35 000 kvm i de fem fastigheterna som omsluter handelsplatsen Gallerian på Hamngatan i Stockholm city. Restate påbörjade arbetet under maj månad och det fortgår i fyra år fram till 2018.
Uppdraget innebär en övergripande kontrollfunktion av arbetsmiljön i projektet som när det är som störst, är arbetsplats för närmare 1 000 personer. AMF Fastigheters målsättning är att projektet skall ha en arbetsmiljö i världsklass och Restate är stolta över att ha en aktiv del i det arbetet.

Vill du bli kontaktad?