preloader

Trösklarna höjs för ungas första bostadsköp

Antalet unga vuxna i Sverige som sparar till en egen bostad ökar. Mellan år 2009 till 2017 steg andelen 18–26-åringar som sparar på detta sätt från 40 procent till 52 procent. Men samtidigt ökar andelen unga vuxna som behöver hjälp av en förälder eller annan släkting med finansiering av första bostaden, samt andelen unga som inte använder sitt bosparande alls, enligt ny statistik från SBAB.

Andelen 18–26-åringar som sparar till en egen bostad har ökat från 40 procent 2009 till 52 procent 2017. Trots det har andelen som ändå behöver hjälp av en förälder eller annan släkting ökat under samma period, från 16 till 23 procent.

Bolånetaket från 2010, amorteringskravet från 2016 och de höga bostadspriserna har höjt trösklarna på bostadsmarknaden. Statistiken i en undersökningsserie från SBAB, tidigare genomförd år 2009 och 2014, visar nu hur svårigheterna ser ut i praktiken.

Medvetenheten om problematiken och utmaningarna på bostadsmarknaden är hög bland de unga. Det visar sig i att en högre andel unga år 2017 sparar till ett bostadsköp, jämfört med motsvarande undersökning 2009. Samtidigt är fler unga oroliga över sin framtida bostadssituation idag.

Källa: Realtid

Vill du bli kontaktad?