preloader
2018-02-08 14:47 Bostadsmarknaden, Nyheter

Svajig nyproduktion av bostäder

 

Nybyggda bostadsrätter har blivit svåra att sälja och hyresrätterna är p g a hyressättningen olönsamma att bygga. Restate hjälper f n byggföretag med nyproduktionen av 125 bostadsrättsföreningar med drygt 5 100 lägenheter. Restates roll är bl a att bilda föreningarna, göra deras stadgar, ekonomiska planer och administrera föreningarnas inköp av mark. Varför minskar efterfrågan på bostäder när bostadsbristen fortfarande är stor?

Svårigheterna att sälja nya bostadsrätter gäller i stort sett i hela landet, men främst i städernas stora nybyggnadsområden. Priserna på bostadsrätter har nu stigit så mycket, att köparna och deras banker konstaterar att köparen inte har råd. De statligt styrda kraven på ökad amortering innebär att främst ungdomar ska amortera sina lån med 3 % per år, vilket i många fall är orealistiskt.

En stor förklaring till de nya bostadsrätternas tidigare prisökning, är det ökade priset för marken. I Stockholms kommun är priset nu 40-50 tusen kr per kvadratmeter bostad. Enligt svensk lag är det kommunerna, som i planer bestämmer var det får byggas, s k planmonopol. Ca 70 % av den mark som planläggs i landet, är kommunal mark. Stockholms kommun gjorde 2016 en vinst på 4,6 miljarder kr. Det mesta kom från markförsäljningar. Man kan undra om kommunernas måtto är ”Varför planlägga din mark, när jag kan planlägga min och sälja dyrt till dig”.

Syftet med planmonopolet är att kommunen ska bedöma vilken mark som är lämplig för bebyggelse – inte besluta om den egna marken för försäljning. De höga markpriserna kommer troligen innebära att bostadsproduktionen nu kommer att gå ned kraftigt trots att vi har stor efterfrågan på bostäder.

Björn Isaksson, Restate Bjurfors Isaksson Partners AB

Vill du bli kontaktad?