preloader

Största ombildningen i Sundbyberg

Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Terränglöparen 9 i Hallonbergen till Brf Terränglöparen 9 för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten ligger på Lötsjövägen 9-99 och har 463 lägenheter, vilket gör ombildningen till den enskilt största i Sundbyberg – och förmodligen en av de genom tiderna största i Sverige. Köpeskillingen är 625 mkr. Föreningens ombud vid ombildningen var Restate.

– Ombildningen är en första del i Förvaltarens ägardirektiv med att göra det möjligt för bolagets hyresgäster i Hallonbergen att ombilda hyresfastigheterna de bor i till bostadsrätter, säger Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (m) tillika styrelseordförande i Sundbybergs stadshus AB.

Terränglöparen 9 i Hallonbergen var ett av de första stora projekten när Hallonbergen med cirka 2 200 lägenheter byggdes på 1960-70 talen. Fastigheten har 463 lägenheter och 35 238 kvm bostadsarea och 2 145 kvm lokalyta.

– Hela stadsdelen står inför en omfattande utveckling med byggplaner för flera tusen hyres- och bostadsrätter, plus en förnyelse av Hallonbergen centrum. Ombildningen är en del i Sundbyberg stads långsiktiga arbete med att öka mångfalden och valfriheten mellan boendeformer i alla stadsdelar, säger Mikael T Eriksson.

Fakta – ombildningar i Hallonbergen

  • Utöver Terränglöparen 9 har bostadsrättsföreningarna i Vandraren 8 med 505 lägenheter och i Stigfinnaren 8 med 344 lägenheter fått ett erbjudande att köpa sina respektive fastigheter i Hallonbergen för ombildning till bostadsrätt.
  • Därutöver har Orienteraren 8 och Skidåkaren 7 anmält intresse för att ombilda.

Källa: Sundbybergs Stadshus

Vill du bli kontaktad?