preloader
2016-09-20 09:37 Bostadsmarknaden, Nyheter

Slopat tak på uppskjuten reavinstskatt

Trots kritiken lägger regeringen fram förslaget där det blir lättare att skjuta på reavinstskatten vid bostadsförsäljningar.

– Det här ger ingenting, säger bostadsprofessor Stellan Lundström.

Remissinstanserna gjorde knappast vågen för regeringens förslag om slopat tak för hur stora skattebelopp en bostadsförsäljare får skjuta på framtiden.

Men bostadsminister Peter Eriksson säger att regeringen går vidare i alla fall och förslaget kommer att finnas med i budgeten. Tanken är att möjligheten att skjuta på reavinstskatten ska öka rörligheten på bostadsmarknaden och därmed frigöra fler bostäder. Men få tror på någon nämnvärd effekt.

Inte heller Stellan Lundström, mångårig bostadsforskare på KTH, ger mycket för förslaget, som i sig innebär att man får betala en högre ränta på den uppskjutna skatten än vad man får betala i ränta på bolånet.

Källa: SvD Näringsliv

Vill du bli kontaktad?