preloader
2016-12-05 11:03 Bostadsmarknaden, Nyheter

Så mycket behöver du spara till kontantinsatsen

I takt med att bostadspriserna når nya höjder blir det allt svårare för de som inte redan äger sin egen bostad att ta sig in på bostadsmarknaden samtidigt som hushållens skulder skjutit i höjden.  

Ett av de styrmedel som införts för att dämpa skuldtillväxten är bolånetaket som innebär att ett lån med bostaden som säkerhet får uppgå till max 85 procent av bostadens marknadsvärde. De övriga 15 procenten utgörs av kontantinsatsen.

Vill du bli kontaktad?