preloader
2017-01-09 16:24 Bostadsmarknaden, Nyheter, Ombildning

Så blir bostadsåret 2017

De snabba prisökningarna på bostadsmarknaden bromsade in under 2016. Och experterna räknar med att avmattningen håller i sig även 2017. Men Malmö kan gå mot strömmen.

Statistiken talar sitt tydliga språk: de rekordsnabba prisökningarna på bostadsmarknaden kom av sig 2016.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit med 7 procent, enligt Valueguard, vilket kan jämföras med 18 procent året dessförinnan.

”Vi har sett en avmattning. Det kan delvis bero på amorteringskravet, men kanske också för att vi nått en maxgräns för vad människor vill betala”, säger Emma Persson, boendeekonom på SBAB.

Inbromsningen har varit som tydligast i Stockholm, där bostadsrättspriserna i princip stått stilla de senaste månaderna. Peter Yllmark, vd på mäklarföretaget Era, utesluter inte att priserna vänder nedåt i centrala Stockholm i år.

”Det kan de definitivt göra. Men det tror jag att folk kan hantera, med tanke på att uppgången varit så stor under lång tid”, säger han.

Utanför huvudstadsregionen är marknaden hetare, enligt Peter Yllmark. Både Göteborg och Malmö och många andra städer har gått starkare än Stockholm under 2016.

”Ute i landet tror jag att det blir en stabil stillaliggande marknad i år, kanske till och med en del uppåt”, säger han.

Mäklarhusets vd Erik Wikander tycker att 2016 års inbromsning var väntad.

”Jag skulle kanske inte kalla det för trendbrott, det vi ser är en normaliserad bostadsmarknad, jämfört med den dopade marknaden 2015”, säger han.

Han tror dock inte på några fallande priser i Stockholm. Bostadsbristen är fortfarande enorm och enligt prognoserna kommer befolkningen fortsätta att växa i snabb takt.

Enligt Boverket behövs 700.000 nya bostäder till 2025, varav många i våra storstäder.

”Byggs det så mycket skulle det kunna dämpa prisnivåerna, men jag ser inte att man skulle komma ens i närheten av de här 700.000 bostäderna”, säger Erik Wikander.

En stad som stack ut i statistiken förra året var Malmö, där bostadsrättspriserna gått upp med 16 procent de senaste tolv månaderna. Enbart de senaste tre månaderna har priserna stigit med nästan 8 procent.

”Tittar vi ett år fram i tiden så tror jag att Malmö kan göra ett större ryck, det är nog där vi kan få störst procentuell prisutveckling. Annars skulle jag säga att priserna generellt kan gå upp med någonstans mellan 3 och 5 procent”, säger Erik Wikand.

Inte heller Emma Persson räknar med några större prisuppgångar i år.

”Om man bara ser till utbud och efterfrågan skulle man kunna vänta sig att priserna fortsätter uppåt, men det vill till att människor kan betala de här priserna. Jag tror att avmattningen delvis kan fortsätta under nästa år”, säger hon.

Peter Yllmark anser att bostadsmarknaden är betydlig sundare i dag än för ett år sedan och tycker att läget känns stabilt.

”Jag tycker att det är bra att priserna inte fortsatt öka så hysteriskt som tidigare. Det har bromsat in sedan sommaren och det tror jag kommer att fortsätta”, säger han.

Källa: Dagens Industri

Vill du bli kontaktad?