preloader
2017-04-27 09:54 Bostadsmarknaden, Fastigheter, Nyheter

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken meddelar en oförändrad ränta på minus 0,5 procent, där den legat still sedan den senaste sänkningen i februari 2016.

 

Beslutet var väntat hos en enig analytikerkår. Däremot meddelar Riksbanken två åtgärder som signalerar mer stimulans för ekonomin och inflationen.

”För att ge fortsatt stöd åt inflationen behöver penningpolitiken vara något mer expansiv”, skriver Riksbanken i torsdagens räntebesked.

”Direktionen har beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos”, fortsätter Riksbanken.

I februari var Riksbankens linje att en första räntehöjning var att vänta under våren 2018 och obligationsköpsprogrammet hade slutdatum vid halvårsskiftet 2017.

Konjunkturen i Sverige blir ”allt starkare” och den ekonomiska uppgången i omvärlden fortsätter i linje med tidigare bedömningar, enligt Riksbanken.

Däremot har utsikterna för inflationsuppgången i Sverige dämpats efter att de nyligen överenskomna löneavtalen hamnat betydligt lägre än vad Riksbanken räknat med.

”De avtal som hittills slutits på arbetsmarknaden tyder på att kostnadstrycket i ekonomin kommer att stiga långsammare än väntat. Inflationsprognosen är något lägre 2018 och 2019”, skriver Riksbanken.

Källa: Di

Vill du bli kontaktad?