preloader
2018-05-07 09:17 Press

Restate vidgar sin marknad och tar över Föreningslotsens verksamhet i Umeå

Restate, Sveriges största aktör på ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter, expanderar norrut. Genom att ta över Föreningslotsens verksamhet i Umeå får bolaget tillgång till en ny marknad i en ung och växande region.

Med ett attraktivt universitet och ett växande universitetssjukhus har Umeå länge hört till en av Sveriges främsta tillväxtregioner. När Restate fick erbjudande om att ta över Föreningslotsens verksamhet i staden innebar det en självklar möjlighet att få bli en del av en intressant och växande bostadsmarknad.

– Umeå är en spännande region för oss. Som växande studentstad är Umeå alltid i stort behov av bostäder. Samtidigt är marknaden inte lika upptrissad som i Stockholm och de andra storstadsregionerna, vilket gör den mer stabil och mindre sårbar, säger Christine Hallberg, som arbetar på Restate med rådgivning inom nyproduktion av bostadsrätter.

Restate är störst i landet på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Bolaget hjälper de boende i allt från de inledande förhandlingarna med fastighetsägaren till förvaltning av den färdiga föreningen. Vid nyproduktion är Restate rådgivande vid cirka 20 procent av alla bostadsrättslägenheter som byggs i Stockholm.

– Vår närvaro är störst i Stockholm och Mälardalsregionen. Vi arbetar även i städer söderut, såsom Växjö, Borås och Halmstad. Efter en explosionsartad marknad för bostadsrätter de senaste decennierna har läget stabiliserats. Samtidigt ser vi nu att läget börjar förbättras också i områden där det tidigare inte funnits något intresse för ombildning, säger Christine Hallberg.

Spetskompetens och lokalkännedom

Lars-Erik Blom har drivit Föreningslotsen i Umeå sedan 2007 och går nu i pension. Han beskriver lägenhetsbeståndet i regionen som en blandning av många små fastighetsägare, ett antal stora aktörer och en fortfarande stark allmännytta. Detta kombinerat med en stark tillväxt av nybyggen.

– Umeå är en ung kommun där det händer mycket. Föreningslotsen har en lång erfarenhet av bostadsmarknaden och vi har varit med vid de flesta ombildningarna i staden. Vi har en bra kännedom om prisläge och förväntningar. Det gör att de som i framtiden vänder sig till Restate får del av både Föreningslotsens lokala kännedom och Restates spetskompetens från storstadsregionerna, säger Lars-Erik Blom.

Vill du bli kontaktad?