preloader
2019-12-10 13:26 Restate

Restate Energy Group AB

Restate Energy Group AB Restates energidel genomför just nu en undersökning av större bostadsrättsföreningar i Stockholm. Vi kan konstatera att hälften av föreningarna har för höga uppvärmningskostnader. Med enkla medel skulle flertalet föreningar kunna uppnå stora besparingar och få ett mer klimatsmart hus. Efter en besparing som finansierar sig själv finns utrymme för sänkningar av årsavgiften eller utrymme för investeringar i fastigheten.

Vill du bli kontaktad?