preloader
2016-09-07 10:39 Bostadsmarknaden, Nyheter

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i juli. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan.

Källa: Sveriges Riksbank

Vill du bli kontaktad?