preloader

Regeringen vill förbjuda ”kattrumpor”

Regeringen har beslutat att ta krafttag mot skatteplanering. Under torsdagseftermiddagen överlämnade finansminister Magdalena Andersson en skrivelse till riksdagen där man förbjuder så kallade “kattrumpor”.

Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, befarar att de nya reglerna kan komma att slå hårt vid generationsskiften i fastighetsbolag. I förlängningen skulle regelförändringen då innebära ett ökat antal ombildningar till bostadsrätter.

Källa: Fastighetstidningen

Vill du bli kontaktad?