preloader
2017-03-31 11:13 Bostadsmarknaden, Fastigheter, Nyheter

”Regeringen skapar en egen fastighetskris”

Nu har den omtalade paketeringsutredningen presenterat sina förslag. Enligt Fastighetsägarna kan det här betyda att regeringen skapar en egen fastighetskris.

Utredningen föreslår i huvudsak:

– Stämpelskatt på fastighetsregleringar och klyvningar
– Avskattning av fastigheter när bestämmandeinflytandet över ett så kallat paketeringsbolag lämnar en befintlig ägare.
– Alla fastigheter i bolagssektorn ska behandlas som kapitaltillgångar.
– Begränsning av kontant vederlag vid fusion, fission och partiell fission.

Fastighetsägarna menar att förslagen innebär en kraftigt ökad beskattning av fastighetsbranschen och högre kostnader för bostadsbyggande och färre nybyggda bostäder.

– Fastighetsbranschen kommer om utredningens förslag genomförs att bli överbeskattad. Färre kommer vilja investera i fastigheter och stabiliteten i det finansiella systemet hotas. Förslaget måste hamna där det hör hemma, i papperskorgen, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

I sitt slutbetänkande har paketeringsutredningen kartlagt den totala beskattningen av fastighetsbranschen. Kartläggningen visar att fastighetsbranschen betalar skatt i samma utsträckning som andra branscher och riskerar att bli överbeskattad om paketeringsutredningens förslag genomförs.

Källa: Fastighetsuppdrag

Vill du bli kontaktad?