Vanliga frågor

Vanliga frågor

2/3 av hyresgästerna måste rösta ja för att föreningen ska få köpa fastigheten.

Kalkylerna granskas i den ekonomiska planen av två oberoende intygsgivare, certifierade av Boverket. Intygsgivarnas uppgift är att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma att planen är ekonomiskt hållbar.

Att rösta ja för ombildning till bostadsrätt innebär inte att du förbundit dig att köpa din lägenhet. Du röstar för att föreningen ska köpa fastigheten, du skaffar dig möjlighet att köpa din lägenhet. Själva köpet av din lägenhet genomförs först när du betalar den.

För att en förening ska gå i konkurs krävs att flertalet av de boende slutar att betala sina avgifter och överger sina lägenheter. Skulle så ske har föreningen inga intäkter att betala sina räkningar för och måste då gå i konkurs. Det är osannolikt att detta sker.

Ja, eftersom du får köpa lägenheten till under marknadspris får du låna till hela beloppet.

Amortera betyder att man betalar av på sitt lån.

Om du lånar mer än 50 procent av lägenhetens marknadsvärde måste du amortera 1 procent av hela lånebeloppet. Lånar du mer än 70 procent måste du amortera 2 procent.

Det kan påverkas. Ring gärna din handläggare på Försäkringskassan för ytterligare information.

Grundregeln är att lägenheten upplåts på kontraktshavaren, men oftast kan du fördela ägandet som du vill. De flesta föreningar brukar ha som regel att den som står på kontraktet ska äga minst 10 procent av lägenheten. Det är föreningens styrelse som bestämmer detta.

Ja, i de flesta fall. Bostadsrätt bygger på självkostnadsprincipen d.v.s. du betalar vad det kostar att bo, ingen fastighetsvärd tar ut vinst på ditt boende.

Ja, så länge du betalar skatt kan du få skattejämkning. Du beställer blankett för skattejämkning hos skattemyndigheten eller hämtar den på www.skatteverket.se

Ja, oftast är den rörliga räntan lägre än den fasta. Räntan är dock svårare att budgetera eftersom den rörliga räntan rör sig efter marknaden. Vill man veta kostnaden för 1–5 år framåt kan räntan bindas och blir då densamma varje månad under perioden. Prata med din bank om detta.

Direkt efter köpet om du vill.

Ja, vill du inte köpa din lägenhet kan du bo kvar som hyresgäst. Bostadsrättsföreningen blir då din nya hyresvärd. Dina rättigheter och skyldigheter regleras precis som tidigare i hyreslagstiftningen. Föreningen är oftast en bättre fastighetsägare eftersom den är mer motiverad att skapa en bra boendemiljö.

Nej, föreningen följer samma förhandlingsregler som andra hyresvärdar. Detta är reglerat i lag. Förhandlingen sker med Hyresgästföreningen.