preloader
2015-11-11 12:55 Fastigheter, Nyheter

Ökad bostadsproduktion

I år byggs det fler bostäder än på 25 år i Sverige. Samtidigt flyttar allt fler människor till vårt land och bostadsbristen sprider sig runt om i landet. Restate arbetar för närvarande som rådgivare för ca 5 000 nya bostadsrätter som byggs i Stor-Stockholm. Om landet ska få till ett ännu större bostadsbyggande krävs troligen ganska omfattande lagändringar, som innebär att kommunernas inflytande över byggandet minskar. I dag förekommer det ofta att den som vill bygga nya bostäder på sin mark får vänta i upp till 10 år innan det sista tillståndet är klart. 70 % av den mark som planläggs för byggande i Sverige, är mark som kommunen själv äger och som kommunen sedan säljer till byggföretagen.

Vill du bli kontaktad?