preloader
2016-09-28 09:12 Nyheter

Läget bättre än väntat i svensk ekonomi

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 103,0 i september från reviderade 100,1 föregående månad (100,0).

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i konjunkturbarometern. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 100,4 i augusti.

Både företag och hushåll bidrog till uppgången. Hushållens förtroende har återhämtat sig rejält och är nu i nivå med det historiska genomsnittet.

Källa: Nyhet

 

Vill du bli kontaktad?