preloader

Räntan lämnas oförändrad – Låg ränta längre enligt Riksbanken

Räntan lämnas oförändrad på minus 0,5 procent, enligt torsdagens besked. Konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter men Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker, exempelvis för en ökad skuldsättning hos hushållen. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom makrotillsynen, bostadspolitiken och skattepolitiken.

Källa: Sveriges Riksbank

Vill du bli kontaktad?