preloader
2017-02-09 11:50 Bostadsmarknaden, Nyheter, Ombildning

Föreningar i Sundbyberg erbjuds ombildningar

Förvaltaren erbjuder nu bostadsrättsföreningarna i Violen 2 i Ör och Östern 5 vid Tuletorget att ombilda fastigheterna till bostadsrätt.

Föreningarna har sedan tidigare visat intresse och gjort en förfrågan om ombildning. Därför erbjuds nu fastigheterna för ombildning. Detta i enlighet med Förvaltarens ägardirektiv där uppdraget är att hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter ska prövas i positiv anda.

Erbjudandet ryms också inom Förvaltarens uppdrag att bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad. Där ska man ge nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i stadens alla delar.

Källa: Förvaltaren

Vill du bli kontaktad?