Tanja Sjönvall

Tanja Sjönvall

Ekonomichef - Administrativ chef

Tanja var med och startade Restate 2012. Hon är ekonomichef och administrativt ansvarig för Restate-koncernen och har en juristutbildning i grunden. Tanja har en bakgrund inom privata fastighetskoncerner och har stor erfarenhet av fastighets- och bolagstransaktioner, fusioner och likvidationer. Fritiden tillbringar hon gärna till sjöss på sin motorbåt, i skidbacken och på gymmet.