Jonny Öhlander

Jonny Öhlander

Ombildning - Intygsgivare

Jonny har varit på Restate sedan 2016 och arbetar huvudsakligen som rådgivare vid bostadsrättsbildning. Han är civilekonom med fastighetsinriktning i grunden och av Boverket utsedd behörig att granska och utfärda intyg avseende bostadsrättsföreningars ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Jonny har tidigare även arbetat som fastighetsmäklare. Med staden som arbetsfält lockar skogen och fjällen på fritiden.