Christine Hallberg

Christine Hallberg

Ansvarig nyproduktion

Christine, som arbetat på Restate sedan 2017, är ansvarig för Restates Nyproduktion. Hon har en jur.kand. examen från Uppsala universitet och har arbetat med fastighetsrelaterade frågor i 25 år bland annat som fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service i Stockholm. På fritiden tränar hon och umgås med familj och vänner.