preloader
2016-11-18 14:43 Bostadsmarknaden, Nyheter

Bygger ytterligare en tredjedel av Stockholm

Stockholms län ska bygga 33 procent av länets befintliga bostadsbestånd fram till 2030. Det visar en ny kartläggning av samtliga kommuners bostadsbyggnadsplaner – som totalt ger länet 334 260 nya bostäder de kommande 14 åren.

Det är Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen som varje år sammanställer samtliga bostadsbyggnadsplaner i Stockholms läns kommuner. Totalt planeras alltså 334 260 nya bostäder fram till 2030, 10 procent fler än vid insamlingen 2015.

Källa: Fastighetsnytt

Vill du bli kontaktad?