preloader
2017-01-31 10:17 Bostadsmarknaden, Nyheter

Bostadsministern vill sänka reavinstskatten

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill se en ”rejäl sänkning” av reavinstskatten vid försäljning av bostäder.

– Den har minskat rörligheten och motverkar ett mer effektivt användande av befintliga bostäder, säger han i en DN-intervju.

Ser man bara till statistiken är det svårt att spåra någon bostadskris i Sverige. Trångboddheten är i stort på samma nivå som för 20–25 år sedan.

Men bostadsytorna är ojämnt fördelade. Äldre ensamstående har i genomsnitt en bostadsyta på över 100 kvadratmeter – ungdomar och unga familjer får tränga ihop sig betydligt mer.

För att få ett bättre utnyttjande av de bostadsytor som ändå finns krävs, menar Peter Eriksson, förändringar av skatter och av regleringar. Men där är läget låst mellan regering och opposition, konstaterar han samtidigt.

– Det stora problemet för mig är att den förra regeringen höjde reavinstbeskattningen kraftigt. Den är det största bekymret på skatteområdet just nu, menar han.

– Jag skulle vilja få ned den men det kräver en bred uppgörelse där man har en finansiering också, tillägger han

Källa: DN

Vill du bli kontaktad?