preloader
2017-01-16 10:23 Bostadsmarknaden, Fastigheter, Nyheter

Bopriserna ökar svagt efter inbromsningen

Boprisrallyt har stannat av de senaste månaderna. Men trots inbromsningen pekar kurvorna försiktigt uppåt, enligt de senaste siffrorna från Valueguard.

Trots turbulensen i vår omvärld, med Brexit-omröstningen och valet av Donald Trump som ny president i USA, har det under en längre tid varit stabilt på den svenska bostadsmarknaden.

December följer samma mönster som tidigare och priserna ligger i princip stilla eller tickar på försiktigt uppåt. För både villor och bostadsrätter ligger spannet inom plus, minus en procent den senaste månaden, om man ser till riket som helhet.

Bostadspriserna gick upp med 1,1 procent i december enligt Valueguard, medan villapriserna backade med blygsamma 0,4 procent. Justerat för säsongseffekter gick Valueguards samlande bostadsprisindex upp med 1,3 procent.

Samtliga storstäder noterar små prisförändringar den senaste månaden, starkast går Göteborg med en uppgång för både villor och bostadsrätter på 1,5 procent. I Malmö och Stockholm är förändringarna små.

Även om man tittar på det senaste kvartalet är prisförändringarna relativt små, förutom i Malmö där bostadsrättspriserna stigit med nästan 6 procent.

Räknat på ett år har bostadsrättspriserna gått upp med 8 procent i landet som helhet enligt Valueguard, medan villapriserna stigit med nästan 9 procent.

I särklass störst har uppgången varit i Malmö (se tabell nedan), där priserna alltjämt är betydligt lägre än och Göteborg och Stockholm.

I Stockholm har bostadsrättspriserna stigit med 5 procent de senaste tolv månaderna, jämfört med drygt 13 procent i Göteborg.

Källa: Dagens Industri

 

Vill du bli kontaktad?